Witamy

Niniejszy portal przeznaczony jest dla Partnerów Handlowych CREATON Polska. Korzystając z Portalu w pełni akceptujesz warunki regulaminu użytkowania strony, warunki polityki prywatności oraz zasady wykorzystywania plików.

PAMIĘTAJ!
■ W ramach portalu udostępniane są materiały chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad eksponowania oraz korzystania ze znaków towarowych CREATON Polska.
■ Zabrania się dokonywania przez Użytkownika zmian lub modyfikacji udostępnionych materiałów, w tym dodawania i usuwania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych znaków towarowych CREATON Polska.
■  Użytkownik może wykorzystywać znaki towarowe CREATON Polska wyłącznie do celu oznakowania wystawek towarowych oraz punktów sprzedażowych, w których dystrybuowane są produkty firmy CREATON Polska.
■ Użytkownik może umieszczać logotypy na swoich materiałach handlowych z zastrzeżeniem obowiązku wskazania, że Użytkownik jest dystrybutorem tych produktów, a firma CREATON Polska jest producentem i właścicielem znaków towarowych.
■  Wszelkie inne zastosowania udostępnionych materiałów możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody CREATON Polska, o wyrażenie której należy z wrócić się drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@creaton.pl.

Aktualne promocje

  Dokumenty handlowe

   Materiały marketingowe

    Informacje techniczne

     Zdjęcia produktów